27 lutego 2021

Część 5: Wniosek WORD Katowice o powtórkę mediacji

 

Koleżanki i Koledzy związkowcy, pracownicy WORD-ów, w imieniu MOZ nr 60 NSZZ Solidarność 80 informuję, że w dniu 22 lutego 2021 r. dyrektor Łukasz Drob w imieniu pracodawcy WORD Katowice wystąpił do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z wnioskiem o powtórzenie mediacji (załącznik nr 1). Powodem, który został przywołany przez pracodawcę i miałby uzasadniać powtórzenie mediacji był zarzut udostępnienia przez nasz związek relacji z mediacji niezgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń.

Informuję, że relacja z mediacji (https://solidarnoscword.pl/%E2%80%9Epartyjne%E2%80%9D-zarzadzanie-pis-w-woj-slaskim-na-przykladzie-dzialalnosci-dyrektora-word-katowice-lukasza-droba-2) była zgodna z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń i przypominam, że 9 lutego 2021 r. podpisany został protokół rozbieżności (załącznik nr 2). Podczas mediacji pracodawca nie zaproponował żadnych propozycji zmian warunków zatrudnienia poprawiających sytuacje pracowników. Polski system prawny nie przewiduje możliwości powtórzenia mediacji. Nasze następne działania mające na celu poprawę warunków pracy w WORD Katowice, które regulowane jest przez polskie prawo, to referendum i jeżeli pracownicy uznają to za stosowne, to strajk.

W jakim celu powtarzać mediację, jeżeli pracodawca nie ma nic do zaproponowania pracownikom?

Jeżeli pracodawca będzie chciał się porozumieć, to wystarczy przestawić swoje propozycje stronie związkowej. Nasz związek zawsze gotowy jest do dyskusji i zawarcia porozumienia, do tego nie potrzeba ponownego przeprowadzania mediacji, ale tego muszą chcieć dwie strony.

Dodatkowo informuję, że na każdym oficjalnym spotkaniu naszego związku zawodowego z pracodawcą będzie rejestrowany dźwięk, by umożliwić wszystkim pracownikom WORD Katowice pozyskanie prawdziwych informacji o działaniach pracodawcy i naszego związku zawodowego w sprawach które ich dotyczą.

 

Z poważaniem,

Sebastian Białkowski

V-ce Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ Solidarność 80

w WORD-ach

„Partyjne” zarządzania PiS w woj. śląskim na przykładzie działalności dyrektora WORD Katowice Łukasza Droba 

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD