Działamy od marca 2019 roku. Zaczynaliśmy w trzech Ośrodkach egzaminowania. Na dzień 30 listopada liczymy 123 członków i działamy w 19 zakładach: WORD Łódź, WORD Katowice, WORD Tarnobrzeg, WORD Krosno, WORD Ciechanów, DORD Wrocław, MORD Kraków, MORD Nowy Sącz, WORD Leszno, WORD Białystok, WORD Piła, WORD Opole, MORD Tarnów, WORD Siedlce, WORD Włocławek, WORD Toruń, WORD Suwałki, WORD Olsztyn, WORD Rzeszów.

Skład Komisji Międzyzakładowej (w kadencji 2017-2021 przedłużonej do marca 2022 roku ze względu na Covid-19):

1. Radosław Banaszkiewicz - Przewodniczący

2. Sebastian Białkowski - Wiceprzewodniczący

3. Adam Gębalski - Skarbnik 

Cele, które sobie stawiamy (te najważniejsze):

- cele mikro - walka o prawa pracowników w poszczególnych zakładach, walka z nierównym traktowaniem pracowników, walka z próbami wpływania na obiektywizm, niezależność i rzetelność egzaminatorów,  walka o niewpływanie na proces egzaminowania (długość, decyzje egzaminatorów) ze strony Dyrektorów ośrodków i osób funkcyjnych (kierownicy, egzaminatorzy nadzorujący)

- cel makro - walka o zawód egzaminatora, o rzetelny proces egzaminowania

- cel nad celami - wykazać skuteczność wspólnego działania (organizowania się)

Chcesz się dołączyć i powalczyć z nami. Zapraszamy. 

O nas

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD