NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

O nas

Działamy od marca 2019 roku. Zaczynaliśmy w trzech Ośrodkach egzaminowania. Na dzień 30 listopada liczymy 123 członków i działamy w 12 zakładach (lista wg daty przystąpienia): WORD Łódź, WORD Katowice, WORD Tarnobrzeg, WORD Krosno, WORD Ciechanów, DORD Legnica (wcześniej WORD Legnica), MORD Kraków, MORD Nowy Sącz, WORD Leszno, WORD Białystok, WORD Piła, WORD Opole.

Cele, które sobie stawiamy (te najważniejsze):

- cele mikro - walka o prawa pracowników w poszczególnych zakładach, walka z nierównym traktowaniem pracowników, walka z próbami wpływania na obiektywizm, niezależność i rzetelność egzaminatorów,  walka o niewpływanie na proces egzaminowania (długość, decyzje egzaminatorów) ze strony Dyrektorów ośrodków i osób funkcyjnych (kierownicy, egzaminatorzy nadzorujący)

- cel makro - walka o zawód egzaminatora, o rzetelny proces egzaminowania

- cel nad celami - wykazać skuteczność wspólnego działania (organizowania się)

Chcesz się dołączyć i powalczyć z nami. Zapraszamy.