04 marca 2021

Część 6: Referendum strajkowe w WORD Katowice

 

Koleżanki i Koledzy związkowcy, pracownicy WORD-ów, w imieniu MOZ nr 60 NSZZ Solidarność 80 informuję, że w dniu 20 marca 2021 r. odbędzie się referendum strajkowe w WORD Katowice. W załącznikach regulamin referendum.

 

W trakcie prowadzonych rokowań i mediacji w dwóch sporach zbiorowych pracodawca nie zaproponował nic w celu zawarcia porozumienia. Dla przypomnienia nasze żądania wynikają z faktu, że WORD Katowice osiąga największe przychody z pośród wszystkich WORD-ów, na rachunkach zgromadzone są największe środki pieniężne w kraju (ok. 20 milionów złotych), ale pracownicy zarabiają najmniej (https://solidarnoscword.pl/%E2%80%9Epartyjne%E2%80%9D-zarzadzanie-pis-w-woj-slaskim-na-przykladzie-dzialalnosci-dyrektora-word-katowice-lukasza-droba).

 

Inaczej chyba nie można nazwać działań dyrektora Łukasza Droba, jak bezczelność. W protokole rozbieżności z 1 grudnia 2020 r. pracodawca oświadczył, że wprowadził jedno miejsce pracy poprzez zmianę planowania i przypisanie egzaminatora do jednego oddziału terenowego. Oczywiście to jest nieprawda, ponieważ egzaminatorzy mają w umowie o prace wpisane trzy miejsca pracy i przez to muszą dojeżdżać do oddalonych miejsc pracy bez pokrycia kosztów dojazdu przez pracodawcę.

 

W protokole z prowadzonych rokowań z dnia 6 października 2020 r. (protokół w załącznikach na stronie https://solidarnoscword.pl/%E2%80%9Epartyjne%E2%80%9D-zarzadzania-pis-w-woj-slaskim-na-przykladzie-dzialalnosci-dyrektora-word-katowice-lukasza-droba) znajduje się potwierdzenie słów dyrektora o różnicach płacowych sięgających 500 zł. za taka samą pracę. Przecież, jeżeli byłoby prawdą, że pracodawcę nie stać na podwyżki płac, to bez żadnych kosztów można by podnieść wynagrodzenie przy jednoczesnym obniżeniu „zasłużonym”. Pracodawca nie zrobił tego, pomimo że Związek Zawodowy wnioskował o wyrównanie płac, a nie tylko o podwyżki. Sprawa nierównego traktowania będzie osobnym tematem następnych artykułów.

 

W związku takim traktowaniem pracowników przez WORD Katowice jesteśmy zmuszeni do podjęcia radykalnych kroków w obronie naszych praw. Mamy świadomość, że strajk nie jest idealnym rozwiązaniem, ale jedynym, ponieważ nie uzyskujemy żadnej pomocy od instytucji do tego powołanych, czyli Zarządu Województwa Śląskiego, czy Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

 

Z poważaniem,

Sebastian Białkowski

V-ce Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ Solidarność 80

w WORD-ach

„Partyjne” zarządzania PiS w woj. śląskim na przykładzie działalności dyrektora WORD Katowice Łukasza Droba 

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD