21 marca 2021

Część 7: Pracownicy WORD Katowice swoją obecnością na referendum strajkowym powiedzieli głośne „NIE”

 

 

W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ „Solidarność 80”, działającej w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, pragnę wszystkich poinformować, że pracownicy WORD Katowice swoim licznym udziałem w referendum powiedzieli głośne „NIE” dla obecnego sposobu zarządzania WORD Katowice.

 

W dniu 20 marca 2021 r. odbyło się pierwsze głosowanie w referendum strajkowym. Uprawnionych do głosowania było 202 pracowników, a w głosowaniu uczestniczyło 105, co oznacza, że referendum będzie ważne. Czy pracownicy wypowiedzą się za strajkiem okaże się po drugim głosowaniu, które zostało wyznaczone ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, na dzień 10 kwietnia 2021 r..

 

Dyrektor przed referendum zarządził rozdawanie pracownikom pism propagandowych z informacjami o trudnej sytuacji WORD Katowice, kryzysie, pandemii itp. (załącznik nr 1), ale zapomniał poinformować pracowników, że w tym kryzysie planowane jest wydanie 1 200 000 zł. na budowę nowego centrum BRD (załącznik nr 2). Dyrektor tłumaczył w piśmie do pracowników również, że gromadzenie olbrzymich środków finansowych na rachunkach WORD Katowice jest obowiązkiem ustawowym dokonywania odpisów na fundusz zapasowy, ale dyrektor zapomniał wspomnieć, że obowiązek dotyczy utworzenia funduszu, a nie dokonywania odpisów w takich dużych wysokościach. Następnie dyrektor poinformował, że pieniądze z funduszu zapasowego można wydawać tylko w ściśle określonym celu związanym między innymi z pokrywaniem strat i odtwarzaniem majątku oraz, że jest przestępstwem ściganym z urzędu przeznaczanie środków z funduszu zapasowego na wynagrodzenia. Dyrektor zapomniał wspomnieć, że pieniądze z funduszu zapasowego, już nawet nie tylko mogą, ale powinny być przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności WORD, do czego zobowiązuje § 5 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (załącznik nr 3).

 

Dyrektor jest zapominalski, czy ma pracowników za idiotów? Szkoda, że nie jest przestępstwem ściganym z urzędu okłamywanie pracowników, bo WORD -ami nie zarządzaliby dyrektorzy, którzy tak traktują pracowników.

 

W związku z powyższym proszę wszystkich pracowników WORD Katowice, którzy jeszcze nie uczestniczyli w referendum strajkowym, o oddanie swojego głosu 10 kwietnia 2021 r.

 

 

Z poważaniem,

Sebastian Białkowski

V-ce Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ Solidarność 80

w WORD-ach

„Partyjne” zarządzania PiS w woj. śląskim na przykładzie działalności dyrektora WORD Katowice Łukasza Droba

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD