22 kwietnia 2021

Część 8: Nielosowy przydział osób egzaminowanych trwa dalej. Zysk ważniejszy niż przepisy i transparentność procesu egzaminowania.

 

 

W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ „Solidarność 80”, działającej w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, informuje, że zwiększanie zysku nie jest prawnym uzasadnieniem niestosowania przepisów dotyczących egzaminowania kandydatów na kierowców.

 

W związku z dalszym niestosowaniem przepisów o losowym doborze osób egzaminowanych do egzaminatora oraz akceptowanie takich działań  przez Marszałka Województwa Śląskiego, podejmujemy dalsze kroki w celu przywrócenia praworządności i składamy skargę oraz petycję do Wojewody Śląskiego

 

 

Z poważaniem,

Sebastian Białkowski

V-ce Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ Solidarność 80

w WORD-ach

 

 

„Partyjne” zarządzania PiS w woj. śląskim na przykładzie działalności dyrektora WORD Katowice Łukasza Droba

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD