11 kwietnia 2022

3 decyzja Dyrektora WORD w Toruniu uchylona przez SKO w Toruniu, a druga w sprawie 13-tek Zastępcy Dyrekt0ra. Powstaje kilka zasadniczych pytań:

1. Dlaczego pryncypał z WORD Toruń nie udziela tak oczywistej informacji publicznej?

2. Dlaczego pryncypał z WORD Toruń unika udzielenia informacji szczególnie istotnej dla interesu publicznego?

3. Jak długo pozostanie bezkarny w kwestii nieudzielania informacji publicznej?

4. Kiedy Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego zaczną działać?

5. Czy bierność wyżej wymienionych w sprawie pryncypała z WORD Toruń instytucji nie nosi znamion przestępstwa?

Nie znamy odpowiedzi na te pytania ale wiemy co mamy robić.

 

3 decyzja Dyrektora WORD Toruń uchylona

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD