18 lutego 2022

Będziemy konsekwentni w domaganiu się przestrzegania obowiązującego prawa.

 

4 grzywna i kolejna skarga na Dyrektora WORD w Toruniu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD