NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

4 grzywna i kolejna skarga na Dyrektora WORD w Toruniu

Będziemy konsekwentni w domaganiu się przestrzegania obowiązującego prawa.

 

18 lutego 2022