18 września 2023

Od jakiegoś czasu próbujemy uzyskać interpretacje poszczególnych przepisów z zakresu przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Wnioski o interpretacje ślemy do Ministra Infrastruktury (twórcy ustaw i rozporządzeń) oraz do Marszałków Województw (sprawujących nadzór na ośrodkami egzaminowania). Poniżej pismo Ministra Infrastruktury 13 września 2023 roku, w którym czytamy:

Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2023 r. poz. 622, z późn. zm.) nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy sprawuje wyłącznie właściwy miejscowo marszałek województwa.Wykonując zadania nałożone na dany organ z mocy ustawy i należące do jego wyłącznej właściwości, to właśnie ten organ samorządowej administracji publicznej jest uprawniony do dokonania wykładni prawa jako organ stosujący prawo w prowadzonych postępowaniach."

oraz pismo Marszałka Województwa kujawsko - Pomorskiego w którym czytamy:

"marszałek województwa jako organ nadzoru nad organizacją i przeprowadzaniem egzaminów państwowych dla kandydatów na kierowców przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie jest uprawniony do interpretowania obowiązujących przepisów prawa i jest zobowiązany do ich stosowania zgodnie z uchwalonym przez odpowiednie organy władzy RP brzmieniem."

Powstają następujące pytania: co teraz ma robić egzaminator?, gdzie pisać skargi, zażalenia na tą sytuację?

Nikt nie chce odpowiedzieć na trudne pytania.........

Ale egzaminator ma przeprowadzań egzaminy zgodnie z przepisami.....

Tej sytuacji to w zasadzie nie ma jak skomentować.

 

 

Absurdalna sytuacja

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD