05 lipca 2022

W związku z powtarzającymi się pytaniem: jaki stosunek do akcji protestacyjnej w Ośrodkach egzaminowania ma Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ Solidarność - 80 w WORD oświadczamy:

Organizacja rozumie powody tej oddolnej inicjatywy egzaminatorów dążących do poprawy warunków pracy i płacy.

Organizacja od marca 2019 roku podejmuje wszelkie działania zgodne z prawem zmierzające do realizacji tego celu.

Organizacja nie może namawiać do udziału w tej akcji.

Organizacja nie może oficjalnie popierać takich działań.

Organizacja stoi na stanowisku, że każdy decyduje samodzielnie czy bierze udział w akcji czy jednak nie.

 

 

 

Akcja protestacyjna w Ośrodkach egzaminowania

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD