29 marca 2024

Dlaczego banery?

Dlaczego taka forma protestu?

 

Akcja protestacyjna pracowników WORD w OPOLU

 

Kilkanaście lat rozmów, próśb, wniosków. Wszelkie próby zmiany regulaminu pracy, wprowadzenia systemu premiowego, waloryzacji wynagrodzenia, oraz nagrody rocznej nie przynoszą żadnych efektów. Jednostki podległe pod Urząd Marszałkowski w Opolu mają w swoich statutach wpisany, system premiowy, oraz nagrody roczne/trzynastą pensję. Pracownicy WORD w Opolu, a są to nie tylko egzaminatorzy, a WSZYSCY, którzy pracują w tej instytucji, są ciągle ignorowani przez dyrekcję w sprawach pracowniczych. Wprowadzona w czerwcu 2023 r. uchwała Sejmiku Województwa Opolu dała możliwość regulacji wynagrodzenia egzaminatorów i zastąpiła rozporządzenie ministra infrastruktury z 2007 roku. Umowy zostały podpisane od najniższych kwot zawartych w owej uchwale. We wrześniu 2023 r, odbyły się mediacje miedzy pracodawcą, a pracownikami, w których większość żądań zostało odrzuconych przez dyrekcję WORD w Opolu.

Od wielu lat słyszymy, że WORD w Opolu ma straty, a pomimo tego w 2018 roku WORD kupuje od Urzędu Marszałkowskiego za około 8 milionów złotych obecny budynek WORD, który wcześniej (również WORD) wyremontował z własnych środków za około 6 milionów złotych! Czasy pandemii, większość urzędów nie funkcjonuje w bezpośrednim kontakcie z klientem. Egzaminatorzy pracują i przeprowadzają egzaminy w pojazdach, w małych przestrzeniach, narażając swoje życie i zdrowie. Ich wynagrodzenie za to poświęcenie zostaje OBNIŻONE, a dyrekcja dostaje WYSOKĄ PREMIĘ!

W wielu Ośrodkach Egzaminowania w Polsce wynagrodzenia są znacznie korzystniejsze. Funkcjonują tam systemy premiowania pracowników oraz wpłacane są nagrody. Dlatego jako pracownicy musimy podjąć kroki które zwrócą uwagę na problemy z którymi się borykamy..

 

Akcja protestacyjna w WORD Opole

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD