Aktualny wpis do Rejestru

Poniżej aktualny wpis naszej organizacji do Rejestru Zakładowych Struktur Związku.

 

27 marca 2020

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas