19 marca 2021

Mamy nadzieję, że to pismo, które otrzymaliśmy na mail związkowy to tylko jakiś głupi żart. Jeśli jednak nie i faktycznie zostało podpisane. To informujemy,  że wszystkie osoby podpisane pod tym pismem, w którym czytamy między innymi:

- "między dwoma egzaminatorami o rozbudowanych i niezaspokojonych ambicjach i roszczeniowym podejściu do obowiązków wynikających ze stosunku pracy"

-  "W sytuacji zagrożenia rozwiązaniem umowy o pracę, gdy zakładowa organizacja związkowa, licząca 15 członków, z uwagi na postawę i dokonania w/wym. odmówiła im poparcia, panowie pozostając na zwolnieniach lekarskich, założyli 2-osobowy oddział ZZ „Solidarność 80”, i pod tym szyldem kontynuują działania godzące w dobre imię zarówno firmy, jej pozycji na rynku jak i we wszystkich jej pracowników."

- "Robienie afery medialnej w oparciu o fakty niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, jej ciągłe podgrzewanie nie służy wykonywaniu codziennych obowiązków, fatalnie wpływa też na atmosferę w pracy."

- Powielanie uogólnionych niezweryfikowanych zarzutów może negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych przez nas czynności, a w konsekwencji na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Uznajemy, że trwająca kampania medialna narusza dobra osobiste, nie tylko kierownictwa WORD, ale tez wszystkich egzaminatorów rzetelnie wykonujących obowiązki zawodowe, dlatego żądamy natychmiastowego zaprzestania ich naruszania.

 

mogą spodziewać się, że osoby pomawiane, jak i związek je reprezentujący, wystąpią na drogę sądową.

 

 

Toruń 18.03.2021

 

Egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu

 

Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ Solidarność- 80 w WORD Radosław Banaszkiewicz

 

Oświadczenie

 

W związku z nieprzychylnymi publikacjami w lokalnych mediach dotyczącymi pracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, my niżej podpisani pracownicy tej instytucji (egzaminatorzy pracujący w Toruniu i w Oddziale Terenowym w Grudziądzu, członkowie ZZ Pracowników WORD i niezrzeszeni w tej organizacji) uznaliśmy za konieczne zabrać głos i wyrazić swój pogląd. Dostrzegamy wiele ułomności aktualnego systemu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, krytycznie patrzymy na rzeczywistość. W wielu wypadkach jesteśmy innego zdania niż kierownictwo WORD co do oceny rozwiązań prawnych lub organizacyjnych w naszej pracy. Uznajemy przy tym, że rolą przełożonego jest budować przyszłość instytucji, organizować pracę, kontrolować, oceniać i interweniować tam, gdzie dochodzi do nieprawidłowości. Jesteśmy świadomi, że oznacza to także prawo do podejmowania decyzji i stosowania praktyki dyscyplinarnej. Godzimy się z nimi tak długo, jak owe oceny i decyzje opierają się na przesłankach merytorycznych i są jednakowe dla wszystkich i niezależne od wieku, stażu, kwalifikacji, przeszłości zawodowej oraz opcji politycznej. Uważamy, że jedyną właściwą drogą prowadzącą do porozumienia jest dobra wola i dyskusja zainteresowanych - i taką dyskusję staramy się prowadzić. Nie zamierzamy w tym miejscu wypowiadać się w kwestiach badanych przez organa ścigania. Informujemy jednak, że nie udzielaliśmy nikomu upoważnień do występowania w naszym imieniu. Protestujemy przeciwko używaniu w pismach i publikacjach sformułowań „my egzaminatorzy” czy „grupa egzaminatorów” bo jest to niezgodne z prawdą. Widoczny w publikacjach konflikt, w naszej ocenie jest konfliktem personalnym między dwoma egzaminatorami o rozbudowanych i niezaspokojonych ambicjach i roszczeniowym podejściu do obowiązków wynikających ze stosunku pracy. W sytuacji zagrożenia rozwiązaniem umowy o pracę, gdy zakładowa organizacja związkowa, licząca 15 członków, z uwagi na postawę i dokonania w/wym. odmówiła im poparcia, panowie pozostając na zwolnieniach lekarskich, założyli 2-osobowy oddział ZZ „Solidarność 80”, i pod tym szyldem kontynuują działania godzące w dobre imię zarówno firmy, jej pozycji na rynku jak i we wszystkich jej pracowników. Wykonujemy swoje obowiązki rzetelnie i sumiennie przestrzegając bezwzględnie nie tylko wszelkich procedur i przepisów ale również w wykonywaną pracę wkładamy serce i traktujemy jako służbę na rzecz społeczeństwa. W okresie pandemii pracujemy w szczególnie trudnych warunkach sanitarnych w bliskim kontakcie z egzaminowanymi, narażeni w wysokim stopniu na zarażenie Covidem. Tym bardziej boli nas obraz naszej pracy rysowany przez 2 niezadowolonych kolegów. Wszystkie czynności oparte są u nas na wręcz kazuistycznych przepisach i procedurach, skrupulatnie przestrzeganych. Nasza praca jest w pełni transparentna, ciągle monitorowana i obserwowana, zarówno przez zdających egzamin jak i ich bliskich. Najprostszym narzędziem pozwalającym zweryfikować jej efekty są statystyki, dostępne niemalże od ręki. W sposób ewidentny animatorzy publikacji dokonywali krzywdzących uogólnień, nie dbając o zachowanie należytej bezstronności Robienie afery medialnej w oparciu o fakty niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, jej ciągłe podgrzewanie nie służy wykonywaniu codziennych obowiązków, fatalnie wpływa też na atmosferę w pracy. Praca nasza wymaga profesjonalnej wiedzy oraz zachowywania najwyższych standardów etycznych. Podważanie publicznego zaufania wypracowanego poprzez wieloletnie rzetelne wykonywanie obowiązków. Powielanie uogólnionych niezweryfikowanych zarzutów może negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych przez nas czynności, a w konsekwencji na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Uznajemy, że trwająca kampania medialna narusza dobra osobiste, nie tylko kierownictwa WORD, ale tez wszystkich egzaminatorów rzetelnie wykonujących obowiązki zawodowe, dlatego żądamy natychmiastowego zaprzestania ich naruszania.

Oświadczenie podpisało 20 egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

 

Anonim od egzaminatorów z WORD Toruń

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD