19 lutego 2023

Dyrektor WORD Rzeszów w styczniu 2023 roku po raz kolejny dokonał podziału środków na wynagrodzenia bez konsultacji z Organizacją Międzyzakładową nr 60 NSZZ Solidarność - 80 w WORD.

W styczniu 2023 roku Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła, że Dyrektor WORD w Rzeszowie w latach 2021 - 2022 nie przestrzegał art. 27 ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych, czyli że dokonuje podziału środków na wynagrodzenia bez konsultacji ze związkami zawodowymi.

 I teraz najważniejsze 14 lutego 2023 roku Dyrektor organizuje spotkanie z przedstawicielami organizacji związkowych działających w WORD Rzeszów w celu ustalenia zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników po tym jak już dokonał podwyżek w styczniu 2023 roku. Czyli Dyrektor WORD w Rzeszowie dokonuje ustaleń jak podzielić środki po tym jak już tego dokonał samodzielnie miesiąc wcześniej. 

Albo to jest totalna bezczelność albo strach zajrzał w oczy i Dyrektor próbuje tworzyć papiery, które miałyby wykazać, że przestrzega art. 27 ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych.

 

Bezczelność nieznająca granic albo strach przy....

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD