13 kwietnia 2023

W wyniku decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Łódzkiego obywatel posiadający uprawnienia do egzaminowania nie został wpisany na listę egzaminatorów bo zdaniem urzędnika państwowego nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków egzaminatora, ponieważ dopuścił się dwóch wykroczeń: nie włączył świateł i nie zapiął pasów.

Urzędnik uniemożliwił w ten sposób obywatelowi podjęcie pracy w zawodzie egzaminatora. Na całe szczęście obywatel odwołał się od decyzji Marszałka Województwa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Sąd zdruzgotał zarówno decyzję Marszałka jak i orzeczenie SKO w Łodzi.

Sąd uznał, że:

"w rozstrzyganej sprawie doszło do doszło do wadliwej interpretacji art. 58 ust. 1 pkt 8 ustawy oraz naruszenia przez organ administracji publicznej przepisów art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 107 § 3 k.p.a i dlatego na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji."

Kto stoi za tą decyzją?

Oczywiście, że nie Marszałek ale urzędnik zajmujący się kontrolą i nadzorem procesu egzaminowania z ramienia Marszałka. To nie jedyna tego typu sprawa w tym województwie. Wkrótce przedstawimy kolejny wyrok w sprawie rzekomego niedawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków egzaminatora. 

Bezkarność urzędnicza z Łódzkiego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD