09 czerwca 2021

Piszemy pismo do Inspektora Danych Osobowych w WORD Toruń z pytaniami w kwestii udostępnienia danych osobowych naszych członków. Kto odpisuje na nasze pismo? Dyrektor WORD w Toruniu. Przy okazji zarzuca naszemu Przewodniczącemu nieprawdziwe motywy działania. Pismo jest pełne pomówień. A odpowiedzi na pytania skierowane do Inspektora Danych Osobowych jak nie było tak nie ma.  Będzie skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nie ma innej drogi. 

 

Brak słów żeby określić tę korespondencję. 

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD