17 lipca 2023

W sytuacjach, w których toczą się postępowania w Urzędach Marszałkowskich w sprawie naszych członków zawsze chcemy być stroną tego postępowania. Marszałek Województwa Małopolskiego odmówił nam bycia stroną postępowania. W związku z tym nasza Organizacja złożyła zażalenie na decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. To pierwszy raz jak marszałek odmawia nam bycia stroną. Czekamy więc na orzeczenie SKO w Krakowie. Prawo ma być przestrzegane, a nie przestrzegane wybiórczo.

 

 

Chcemy być stroną w każdym postępowaniu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD