28 czerwca 2022

Z uzyskanych informacji wynika, że Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zawnioskował o unieważnienie egzaminów państwowych na prawo jazdy zakończonych wynikiem pozytywnym.

Jakież to musiały zajść okoliczności, że Dyrektor chce doprowadzić do sytuacji w której obywatele zostaną pozbawieni prawa jazdy?

To na pewno muszą być jakieś poważne powody. Unieważnienie będzie niosło bardzo poważnie konsekwencje.

 

Czy Dyrektor wnioskuje o unieważnienie pozytywów

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD