16 lutego 2023

Protest jeden, protest drugi, protest trzeci egzaminatorów w efekcie kompetencje w sprawie wysokości cen za egzamin i wynagrodzeń egzaminatorów przechodzą do sejmików wojewódzkich. To co nas zastanawiało to 100% nieobecność egzaminatorów w pracy w niektórych Ośrodkach. Nawet w takich jak WORD Krosno gdzie chwilę wcześniej zostało wygrane referendum i nikt nie chciał strajkować. Przychodzi protest i nagle żadnego egzaminatora nie ma w pracy. My wiemy dlaczego tak się działo. A Wy? Chyba ktoś zapalił zielone światło......

Zarząd Województw RP rekomenduje podniesienie stawek za egzaminy do wartości maksymalnej. W sprawie wynagrodzeń egzaminatorów brak jakichkolwiek rekomendacji.

Dyrektorzy Ośrodków egzaminowania wysyłają pisma do Zarządów Województw w których wnoszę o podjęcie uchwały podnoszącej ceny za egzaminy na prawo jazdy argumentując to między innymi koniecznością podniesienia wynagrodzeń egzaminatorów. 

Do dnia dzisiejszego nie widzieliśmy choćby jednego pisma w którym dyrektorzy proponowaliby/rekomendowaliby/domagali się podniesienie wynagrodzeń egzaminatorów. Widzieliśmy natomiast inne pisma w których konieczności podniesienia wynagrodzeń egzaminatorów używa się jako argumentu do podniesienia cen za egzamin.

Poniżej nasz wniosek o informację publiczną do Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD oraz jego odpowiedź. W wielkim skrócie nie wysłaliśmy nic w waszej sprawie ale podjęliśmy szereg działań celem zmian w funkcjonowaniu WORD służącym poprawie sytuacji ekonomicznej Ośrodków co z kolei spowodowałoby podwyżki wynagrodzeń pracowników. Duża część wpływów KSD WORD to składki od członków wspierających czyli od poszczególnych Ośrodków. Na wynik finansowy WORD-ów pracują egzaminatorzy przeprowadzając egzaminy na prawo jazdy. Może jednak wypadałoby trochę o nich powalczyć np. poprzez rekomendację jakiegoś korzystnego projektu uchwały.

I najważniejszy wniosek. Obecnie wielu mówi o konieczności podniesienia cen za egzamin, nieliczni mówią o konieczności podniesienia wynagrodzeń dla egzaminatorów. 

I jedno pytanie, chyba retoryczne: czy egzaminatorzy dali się zrobić w balona? 

Czy egzaminatorzy okazali się środkiem do celu?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD