NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Czy nadzorującemu wolno wszystko?

Odpowiedź jest oczywista. Egzaminatorowi nadzorującemu nie wolno wszystkiego. A nawet więcej. Od niego trzeba wymagać więcej. Przede wszystkim przestrzegania Rozporządzenia w sprawie egzaminowania. Stąd skarga do Dyrektora WORD Bielsko - Biała.

 

18 października 2022