14 maja 2021

Jednym z postulatów strajkujących w WORD Katowice to jedno miejsce pracy dla egzaminatora. Czy to tak wiele dla normalnego pracodawcy?

 

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach jest sześć oddziałów terenowych w których przeprowadzane są egzaminy na prawo jazdy. Oddziały oddalone są od siebie maksymalnie o 70 km. Egzaminatorzy maja w umowach przypisane trzy miejsca pracy (załącznik nr 1). Dyrektor WORD Katowice Łukasz Drob w trakcie prowadzonych rokowań w sporze zbiorowym bezczelnie próbował wmówić stronie związkowej, że egzaminator ma jedno miejsce pracy (załącznik nr 2).

 

W porównywalnym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi są cztery oddziały terenowe w których przeprowadzane są egzaminy. Oddziały oddalone są od siebie maksymalnie o 132 km. Egzaminatorzy mają przypisane w umowach o prace jedno miejsce pracy.

 

Dlaczego w WORD Katowice dyrektor Łukasz Drob nie chce zrealizować postulatu jednego miejsca pracy? Czy tu chodzi tylko o interes ekonomiczny? Przy jednym miejscu pracy egzaminatora, w przypadku uzasadnionych potrzeb pracodawcy w innym oddziale niż pracownik ma miejsce pracy, pracodawca ma obowiązek za podróż służbowa wypłacić delegację.

 

Wszystko wskazuje, że brak zgody na zrealizowanie tego postulatu, wynika z innych niż obiektywnych argumentów. Pracując w WORD Katowice kilkanaście lat, doświadczyłem wykorzystywania przez pracodawcę kilku miejsc pracy egzaminatorów do nękania ich. Bo inaczej tego nie można nazwać, jeżeli w tym samym czasie egzaminatora mieszkającego w Bytomiu kieruje się do pracy w Dąbrowie Górniczej, a egzaminatora zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej kieruje się do pracy w Bytomiu. Zdarzały się sytuacje, że nawet na prośbę egzaminatora o zmianę miejsca pracy, nie było zgody pracodawcy.

 

W dniu 13 i 14 maja 2021 r. pracownicy WORD Katowice, którzy na co dzień wykonują swoje obowiązki pracownicze w Jastrzębiu-Zdrój oraz Rybniku, zostali przydzieleni do pracy w Katowicach. Miejsce pracy w Katowicach wyznaczono tylko pracownikom strajkujących.

 

Miejsce pracy zostało wyznaczane pomimo braku potrzeb ekonomicznych, czy też organizacyjnych pracodawcy, ponieważ pracownicy strajkujący nie wykonują żadnej pracy. Decyzja o wyznaczeniu miejsca pracy znacznie oddalonego od miejsca zamieszkania tylko dla strajkujących pracowników wpływa na podjęcia swobodnej decyzji przez pracowników WORD Katowice co do udziału strajku.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zmuszanie pracowników do przemieszczania się bez żadnego uzasadnienia, również zwiększa prawdopodobieństwo przenoszenia wirusa covid-19 między pracownikami, czym naraża się pracowników na utratę zdrowia i życia.

 

W związku z powyższym zmuszeni byliśmy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ponieważ bez żadnego uzasadnienia naraża się pracowników i utrudnia podejmowanie swobodnej decyzji co do udziału w strajku (załącznik nr 3).

 

 

Z poważaniem,

Sebastian Białkowski

V-ce Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ Solidarność 80

w WORD-ach

 

Czy postulaty strajkujących w WORD Katowice są wygórowane? Nie, to dyrektor Łukasz Drob chce zachować narzędzie do nękania pracowników. Kolejne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD