08 lutego 2023

W treści pisma Marszałka Województwa Podkarpackiego z 31 stycznia 2023 roku, które stanowi odpowiedź na naszą skargę w kwestii nieprzestrzegania art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych, możemy znaleźć takie wypowiedzi Niezależnego Związku Zawodowych Egzaminatorów w WORD Rzeszów w odniesieniu do naszej Organizacji:

"Dotychczasową działalność Organizacji odbieramy jako próbę konfliktowania załogi, dyskredytowania i dezorganizacji naszej pracy, co negatywnie wpływa na atmosferę w naszym Ośrodku i wizerunek WORD-u."

"Jest nam niezmiernie przykro, że takie działania Organizacji powodują, że relacje pomiędzy pracownikami uległy znacznemu pogorszeniu. Negatywny wpływ działań Organizacji na nasz Ośrodek dało się zauważyć zwłaszcza przy okazji ogólnopolskiego akcji protestacyjnych środowiska egzaminatorów, poprzez próby wywierania nacisku i presji na osoby, które nie chciały i nie przystąpiły do protestu."

"Zamiast konstruktywnych propozycji spotykamy się ze strony tego związku z próbami podważania kompetencji, kontestowaniem decyzji i działań, co odbieramy jako przejaw braku woli do rozpoczęcia rozmów i chęci nawiązania współpracy."

Czy to jeszcze jest związek zawodowy czy już przybudówka dyrektorska?

To co ten związek wypisuje na naszą Organizację w oficjalnym piśmie do Marszałka Województwa Podkarpackiego nadaje się sądu. W tym dokumencie pomówienie goni pomówienie. 

NSZZ Solidarność - 80, która w WORD Rzeszów broni pracowników przed zwolnieniem, która w WORD Rzeszów rozpoczyna spór zbiorowy chcąc uzyskać podwyżki dla pracowników, która w WORD Rzeszów broni pracowników przed niesłusznymi karami porządkowymi wg tego związku próbuje konfliktować załogę. To jest żałosne. Kto pisał to pismo?

My już wiemy od dawna przekleństwem idei związków zawodowych są żółte związki zawodowe. Od tak tej sprawy nie zostawimy.

Czy to są jeszcze związki zawodowe?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD