17 kwietnia 2021

Próbujemy bezskutecznie uzyskać podstawę prawną członkostwa WORD Toruń w Krajowym Stowarzyszeniu Dyrektorów WORD jako członek zwyczajny. Nasz wniosek jest czytelny i prosty. Z kolei odpowiedź Dyrektora jakby jakaś wymijająca. Dlatego też ponawiamy swój wniosek o wskazanie podstawy prawnej.

 

 

Czy WORD Toruń jest członkiem zwyczajnym KSD

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD