27 lutego 2024

Prezentujemy dane uzyskane z Ośrodków.

1. Przychód w 2023 roku;

2. Koszt wynagrodzeń pracowników w 2023 roku;

3. Koszt wynagrodzeń egzaminatorów w 2023 roku;

4. Koszt wynagrodzeń administracji w 2023 roku;

Jest co analizować.

Ślemy podziękowania naszej wiceprzewodniczącej za zebranie i przygotowanie poniższych danych.

 

 

Dane z Ośrodków egzaminowania

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD