27 listopada 2021

Wniosek naszej Organizacji o udzielenie informacji publicznej dotyczącej premii, nagród, trzynastych pensji Zastępcy Dyrektora WORD to wg Dyrektora WORD w Toruniu "kolejna próbna nadużycie prawa do informacji publicznej".

Dowiadujemy się również z decyzji, że Zastępca Dyrektora WORD w Toruniu nie pełni funkcji publicznej. W związku z tym udzielenie odpowiedzi na nasz wniosek "naruszałoby prawo do prywatności osoby fizycznej".

Z decyzji dowiadujemy się również, że  :"Zgromadzone doświadczenie, tryb i zakres działania wnioskodawcy wykazują natomiast, że wnioskodawca dąży do uzyskiwania wszelkich informacji  celu godzenie w wizerunek organu obniżania jego prestiżu w przestrzeni publicznej, wzniecanie niepokoju".

Uwypuklamy, że powyższe przypisywane nam motywacje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W przypadku tego wniosku chcemy po prostu wiedzieć (i opinia publiczna tez powinna wiedzieć): czy Dyrektor WORD w Toruniu przyznawał premie, nagrody, 13 wynagrodzenia swojemu Zastępcy? Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie "13" odesłał nas do Dyrektora WORD w Toruniu, a Dyrektor odmawia udzielenie informacji.

To żadna wiedza tajemna. Dotyczy osoby, która pełnie funkcję publiczną i otrzymuje za to wynagrodzenie ze środków publicznych. Powstaje jedno zasadnicze pytanie: dlaczego Dyrektor nie chce udzielić tej prostej informacji?

Składamy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i wnioskujemy o kontrolę w sprawie premii, nagród, 13 pensji do Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Zostaje nam w odwodzie jeszcze Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy.

 

 

 

Decyzja Dyrektora o odmowie udzielenia informacji publicznej

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD