15 grudnia 2022

Poniżej część propozycji regulaminu do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie wynagrodzeń egzaminatorów. Taka treść zwłaszcza paragraf 6 ust. 1 mogła wyjść tylko z tego województwa. Najgorsze jest to, że ta propozycja jest powielana w innych województwach.  Nasi reprezentanci w WORD Włocławek nie zgodzili się na te propozycje. Z informacji uzyskanych wynika, że pozostałe związki zawodowe "przyklepały" treść tego regulaminu. Dla nas z tych zapisów wynika jedno: egzaminator ma dalej w kwestii wynagrodzenia chodzić na pasku pryncypała. Przypominamy więc, autorom tego projektu, że kodeks pracy zawiera pewne wytyczne, którymi powinien kierować się pracodawca kształtując wynagrodzenia pracowników:

1. wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość pracy;

2. pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. 

Zapisy paragrafu 6 ust. 1 i ust 6 dla naszej Organizacji są nieakceptowalne. Brawo za czujność dla naszych członków z WORD Włocławek.

 

 

"Diabelski" pomysł z kujawsko - pomorskiego?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD