03 sierpnia 2022

Chronologia wydarzeń:

1. Wniosek Organizacji z 9 marca 2022 roku, w którym wnosi o udostępnienie treści umowy na korzystanie z samochodu służbowego przez dyrektora WORD w Toruniu (MAZDA CX-5 - koszt zakupu ponad 150 tysięcy złotych);

2. Decyzja dyrektora WORD Toruń z 15 marca 2022 roku o odmowie udzielenia żądanych informacji;

3. Odwołanie Organizacji do SKO w Toruniu od decyzji dyrektora z 15 marca 2022 roku

4, Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu u uchyleniu decyzji dyrektora z 15 marca 2022 roku i zobowiązująca organ do ponownego rozpatrzenia wniosku naszej Organizacji;

5. Ponowna decyzja dyrektora WORD Toruń 22 lipca 2022 roku odmawiająca udostępnienia informacji z wniosku z 9 marca 2022 roku;

6. Kolejne odwołanie Organizacji do SKO w Toruniu od decyzji dyrektora WORD Toruń z 22 lipca 2022 roku (poniżej);

Powstają pytania:

1. Kto nie przestrzega ustawy o dostępie do informacji publicznej?

2. Dlaczego dyrektor WORD w Toruniu nie chce udostępnić umowy na korzystanie z pojazdu służbowego? Czyżby jej nie było? Nie, to chyba niemożliwe. Przecież Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego twierdzi, że to jest znakomity dyrektor.

Dlaczego Dyrektor nie chce udostępnić umowy na korzystanie z samochodu służbowego?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD