22 kwietnia 2021

Chcemy się dowiedzieć od Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dlaczego Dyrektor WORD w Toruniu otrzymał nagrodę w 2020 roku a Dyrektorzy w WORD Włocławek i WORD Bydgoszcz nie otrzymali. Z niecierpliwością będziemy oczekiwali odpowiedzi. 

 

Dlaczego Dyrektor WORD Toruń otrzymał nagrodę?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD