31 marca 2023

Prezentujemy wyroki w sprawie napaści werbalnej na egzaminatora w WORD Piotrków Trybunalski i napaści fizycznej na egzaminatora w WORD Łódź. Przypominamy: egzaminator to osoba, która w czasie wykonywania obowiązków zawodowych podlega ochronie przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.

Ile takich spraw jest odpuszczanych?

Lata zastraszania zrobiły swoje. Lata karmienia społeczeństwa fałszywym obrazem tego zawodu. Lata stereotypowego postrzegania egzaminatorów.

Zrobiły swoje.

Egzaminatorze walcz o godne traktowanie.

Dlaczego praca egzaminatora jest trudna?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD