03 grudnia 2023
I wszystko jasne.
Mędrcy orzekli. Poniżej pismo Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD w sprawie kierowcy na kat. A. Przypominamy, że KSD WORD utrzymuje się między innymi ze składek dyrektorów (bardzo niskie - około 100 złotych) oraz składek członków wspierających czyli ośrodków egzaminowania (bardzo wysokie - bywa, że powyżej 2000 zł). Jaka jest struktura przychodów ośrodków? Bardzo prosta. Przychód pochodzi w głównej mierze z egzaminów. Kto go generuje? Egzaminatorzy. Wynika, z tego, że Stowarzyszenie, które utrzymuje się głównie ze środków ośrodków wygenerowanych przez egzaminatorów jest przeciwko kierowcy na kategorię A. Wprost niewiarygodne ale prawdziwe. Taka to jest nasza egzaminatorska rzeczywistość.
1. Nie było wypadków na egzaminach na kategorię A.
A przecież były. W 2023 roku również.
2. Kierowca może utrudniać egzamin.
Trzeba wyznaczyć takich, którzy nie będą utrudniać egzaminu.
3. No i teraz hit. Problem z odpowiedzialnością będzie według dyrektorów.
No tak już nie będzie można za odpowiedzialnego uznać egzaminatora.
Interesuje nas również ilu dyrektorów zdążyło się wypowiedzieć do godz.13. Mamy nadzieję, że więcej niż połowa z 43. Żeby nie było, że np. tylko Ci z Torunia, Białegostoku, Rzeszowa, Lublina, Krosna, Tarnobrzegu....
Wiemy, że w tym kraju są dyrektorzy, którzy myślą inaczej.
I teraz najważniejsze pytania: czy ich głos może byś słyszalny?
czy może dojść do zasadniczej zmiany stosunku do egzaminatorów i ich pracy?
Zrobi się jeszcze ciekawiej jak uzyskamy wyrok z Sądu.
Dyrektor Ośrodka X wysłał na policję kilkanaście egzaminów na kat. A przeprowadzonych przez jedną egzaminatorkę w związku ze stwierdzeniem nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Egzaminatorka nie miała kierowcy.
Sąd nie ukarał egzaminatorki między innymi dlatego, że w innej sprawie ten sam Ośrodek w analogicznej sytuacji bronił egzaminatora. W takich warunkach właśnie muszą pracować egzaminatorzy w Polsce.
Czy ktoś to zatrzyma?

 

Dodatkowy kierowca na kat. A

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD