24 sierpnia 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po raz drugi stwierdza bezczynność MORD w Krakowie w załatwieniu wniosku naszej Organizacji. Zobowiązał również MORD Kraków do udostępnienia wnioskowanej informacji oraz nałożyła zwrot kosztów postępowania na Ośrodek.

Z dedykacją dla dyrektora WORD Toruń przytaczamy fragment tego wyroku:

"Z punktu widzenia przepisów u.d.i.p motywy jakie towarzyszą wnioskodawcy przy zgłoszeniu żądania nie mają żadnego znaczenia. Ustawa nie wymaga ich podawania, a co więcej zabrania nawet podmiotowi, do którego został skierowany wniosek domagania się ich ujawnienia. Artykuł 2 ust. 2 u.d.i.p stanowi bowiem, że od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Tym bardziej zatem ujawnienie niejako z własnej inicjatywy wnioskodawcy swojego interesu w uzyskaniu żądanej informacji, tak jak w rozpoznawanej sprawie, nie może pozbawiać jej przymiotu informacji publicznej."

Powstaje jedno zasadnicze pytanie: dlaczego poszczególni dyrektorzy nie przestrzegają ustawy o dostępie do informacji publicznej?

 

Druga zasadna skarga na MORD Kraków

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD