16 sierpnia 2021

Niestety w związku z faktem, że Dyrektorzy nie chcą udzielać również informacji na podstawie ustawy o związkach zawodowych najprawdopodobniej będziemy zmuszeni podjąć odpowiednie kroki. Zastanawiający jest fakt nieudzielenia prostych informacji, a jednocześnie tak ważnych dla Organizacji, która chce stać na straży równego traktowania pracowników. Poniżej cała korespondencja z Dyrektorem WORD w Opolu w kwestii premii i nagród.

 

Dyrektor nie chce udzielać prostych informacji

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD