20 lipca 2023

Osobą odpowiedzialną za zatrudnienie na stanowisku egzaminatora nadzorującego osoby, która nie posiadała wystarczającego doświadczenia wymaganego przepisami prawa jest DYREKTOR MORD KRAKÓW. Powstaje pytanie; czy Dyrektor MORD poniósł jakieś konsekwencje służbowe?

Przecież przez długi czas pracę egzaminatorów nadzorował egzaminator bez wymaganego doświadczenia to mogło mieć bezpośredni wpływ na proces egzaminowania w MORD w Krakowie.

 

Dyrektor odpowiedzialny wg Marszałka Województwa

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD