19 lutego 2021

Z treści pisma Dyrektora MORD w Tarnowie z 18 lutego 2021 roku wynika, że zbiera on deklaracje od pracowników w kwestii przynależności do naszej Organizacji. Uważamy takie postępowanie za próbę utrudniania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy. Dlatego też postanowiliśmy dowiedzieć się jakie motywy kierowały Dyrektorem przy zbieraniu deklaracji od pracowników w sprawie członkostwa w naszej Organizacji.

 

Dyrektor szuka związkowców?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD