14 października 2020

Kalendarium wydarzeń w WORD Katowice:

1. Wniosek organizacji związkowej o zgodę na wywieszenie flag i banerów w ramach prowadzonego sporu zbiorowego - 6 października 2020 roku

2. Wezwanie do udzielenie odpowiedzi na wniosek o zgodę na wywieszenie flag i banerów w ramach prowadzonego sporu zbiorowego - 12 października 2020 roku

3. Odpowiedź odmowna Dyrektora WORD w Katowicach w sprawie zgody na wywieszenie flag i banerów w ramach prowadzonego sporu zbiorowego - 13 października 2020 roku

4. Skarga do Zarządu Województwa na działalność WORD Katowice w zakresie utrudniania działalności związkowej - 13 października 2020 roku

5. Wezwanie do zaprzestania naruszeń prawa i udzielenie zgody na wywieszenie flag i banerów - 13 października 2020 roku

Sprawa znajdzie również swój finał w prokuraturze ze względu na przypuszczenie utrudniania prowadzenia sporu zbiorowego.

 

Dyrektor utrudnia prowadzenie sporu zbiorowego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD