22 maja 2023

Nigdy naszym celem nie jest odwołanie pracodawcy naszych członków. Domagamy się tego tylko wtedy gdy jesteśmy pod ścianą tzn. wtedy gdy pracodawcy ewidentnie nie przestrzegają przepisów zwłaszcza tych dotyczących związków zawodowych i ich członków. Przypominamy, że Dyrektor WORD Bielsko - Biała zwolnił naszego reprezentanta mimo braku zgody naszej Organizacji. Akcja zawsze będzie wywoływała reakcję. Dyrektora już nie ma ale główny odpowiedzialny w dalszym ciągu piastuje stanowisko  egzaminatora nadzorującego. Mamy nadzieję, że nowy Dyrektor wysłucha pracowników, powoła komisję antymobbingowe (których nie powołał poprzednik) i podejmie decyzje, które uzdrowią sytuację w tym zakładzie pracy.

 

Dyrektor WORD Bielsko - Biała odwołany

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD