05 lipca 2021

Prezes UODO stwierdza nieprzestrzeganie przepisów RODO przez Dyrektora WORD w Toruniu. Czy Dyrektor WORD w Toruniu poniesie konsekwencje swojego postępowania? To druga po Państwowej Inspekcji Pracy (stwierdziła dyskryminacje pracowników w WORD Toruń) instytucja państwowa, która stwierdza, że Dyrektor WORD w Toruniu dopuszcza się nieprzestrzegania prawa. Czy Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego nadal będzie chronił dyrektora tego zakładu? Jeśli tak to powstaje jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego? 

 

Dyrektor WORD w Toruniu nie przestrzega prawa.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD