20 lutego 2023
Co jeszcze wymyślą?
Dyrektor WORD w Elblągu oblicza rentowność egzaminatorów i wywiesza to na tablicy w swoim Ośrodku.
Czemu to ma służyć?
To pokazuje jak ten pryncypał patrzy na pracę egzaminatorów. Na pierwszym miejscu pieniądze.
Czy egzaminatorzy powinni być oceniani przez pryzmat ilości pieniędzy, którą przysporzyli Ośrodkowi?
A gdzie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego?
Ten Dyrektor wywiesza również statystyki zdawalności egzaminatorów.
Czemu ma to służyć?
Czy właściwa zdawalność to 50%, czy może jednak 10%?
Totalna patologia.
Z takim podejściem do pracy egzaminatorów od zawsze nie zgadza się Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ Solidarność - 80 w WORD.

Dyrektor wylicza rentowność egzaminatorów

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD