28 lipca 2022

dyrektor WORD Toruń zarzuca naszemu Przewodniczącemu, że bezpodstawnie twierdzi, że pryncypał z Torunia nie przestrzega prawa. Poniżej styl w jakim przestrzega prawa pan Staszczyk. Trzeci raz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy stwierdza bezczynność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. I tym samym pan Dyrektor wyprzedził swojego kolegę, Pana Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, który na tę chwilę ma orzeknięte dwukrotną bezczynność względem wniosków naszej Organizacji. Wyścig o palmę pierwszeństwa trwa. Cała ta sytuacja jest dowodem na to, że "ryba zawsze psuję się od głowy". Stąd marne szanse na jakiekolwiek konsekwencje dla dyrektora z WORD Toruń.

Pragniemy nadmienić, że to jest chyba jakaś choroba roznosząca się po ośrodkach egzaminowania w Polsce. "Ale tak nie będzie". Prawo ma być przestrzegane, a Ci Dyrektorzy, którzy tego nie rozumieją wkrótce to mamy nadzieję zrozumieją. 

 

Dyrektor z Torunia po raz trzeci dopuszcza się bezczynności

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD