04 marca 2023

Chcąc przekonać się czy Dyrektorzy Ośrodków egzaminowania wykazują się jakąkolwiek aktywność w sprawie zmiany zasad wynagrodzeń egzaminatorów na prawo jazdy wystąpiliśmy do Zarządów Województw i Sejmików Województw z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Efekt jest powalający.

Dyrektorzy w zasadzie nie wysłali żadnych pism do tych Organów w tej sprawie. 

Panowie egzaminatorzy nikt nam nie pomoże. Możecie liczyć tylko na siebie.

Uprzedzamy monotonna lektura.

 

Dyrektorzy a wynagrodzenia egzaminatorów

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD