02 listopada 2022

Dyrektor WORD w Rzeszowie, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, rozwiązuje umowę o pracę z działaczem związkowym prowadzącym spór zbiorowy. Zapis ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w art. 17 ust 2 według nas jednoznaczny:

"Strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania sporu według zasad określonych w art. 7–14. Strajk może być zorganizowany bez zachowania tych zasad, jeżeli bezprawne działanie pracodawcy uniemożliwiło przeprowadzenie rokowań lub mediacji, a także w wypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym".

Poniżej korespondencja z Panem Dyrektorem.

Działaczowi prowadzącemu spór zbiorowy rozwiązano umowę

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD