11 września 2023

Mamy wątpliwości co do dokumentów tożsamości, którymi może się posługiwać obywatel państwa Unii Europejskiej przystępując do egzaminu na prawo jazdy. Wynika ona z nieprecyzyjnego zapisu w Rozporządzeniu w sprawie egzaminowania.

Chcieliśmy się dowiedzieć jakie ma zdanie Minister Infrastruktury, przecież to on tworzył ten przepis. Minister nabrał wody w usta. Zobaczymy co zrobią marszałkowie w tej kwestii.

Na tę chwilę stoimy na stanowisku, że w związku z zapisami w rozporządzeniu Polacy są gorzej traktowani niż inny obywatele państw Unii Europejskiej. Francuzowi wolno przyjść na egzamin z kartą pływacką, a Polakowi już nie. We francuskiej karcie pływackiej przecież jest zdjęcie, imię i nazwisko można więc egzaminator potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o prawo jazdy.......

 

Egzaminatorze i co teraz?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD