14 czerwca 2023

Ale pytamy: kiedy???????????

Co nam po pozytywnym rozpatrzeniu petycji skoro nic w tej sprawie się nie dzieję.

Czyli będziemy tak co roku wysyłać petycję i co roku Pan Minister będzie pisał, że trwają pracę......

 

Egzaminatorzy będą mogli prowadzić działalność!!?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD