12 października 2023
Portal www.egzaminatorzyword.pl sięga dna.
Idziemy z tym do sądu.
Ten portal to przykład działania na negatywnych emocjach.
Na zdjęciu prywatne zdjęcie pracownika WORD w Łodzi z wakacji nad morze, który nie jest egzaminatorem.
Tytuł Egzaminatorowi nie podoba się wzmożony nadzór.
Pod tym tytułem zachęcający wpis: "Oszuści nie lubią jak im się patrzy na ręce".
Autor chce utrwalić negatywny stereotyp egzaminatora w społeczeństwie.
A w rzeczywistości pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich jest w obronie osób zdających,
Inspektorzy z nadzoru z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w związku, że znaleźli następujące nieprawidłowości na egzaminie:
- kandydat nie jest w stanie w ciągu 4 sekund zaprezentować, że umie sprawdzić poziom płynu chłodzącego;
- ocena egzaminatora zadania drugiego pod kątem płynności jazdy jest mniej ważna niż ocena inspektora nadzoru, który oglądając nagranie z egzaminu stwierdzi, że kandydat na kierowcę się zatrzymał. Co więcej nadzór wskazuje, że egzamin powinien być przerwany a był kontynuowany. Egzaminator ocenił, że zatrzymania nie było podczas wykonywania zadania 2 na placu manewrowym;
- podpowiedzią ze strony egzaminatora jest poinformowanie
osoby, że nieprawidłowo wykonała zadanie zmiany pasa ruchu bo nie włączyła kierunkowskazu;
postanowili w związku dawaniem rękojmi należytego wykonywania swoich obowiązków przez egzaminatora wystąpić do Dyrektora o nagrania tego egzaminatora. Naszym zdaniem te działania nie maja podstawy prawnej.
I zadajemy pytania autorowi tego artykułu:
1. Dlaczego egzaminatorzy stają się niekiedy egzekutorami?
2. Kto powoduje, że stają się egzekutorami?
Przecież z powyższego wynika, że egzaminator uznał, że osoba właściwie wskazała gdzie i przy użyciu jakich wskaźników mierzy się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. I zrobiła to w ciągu 4 sekund, np. płyn do spryskiwaczy jest i jest w zbiorniku.
2. Według egzaminatora nie było zatrzymania w 2 zadaniu.
3. Egzaminator wskazał od razu jaki błąd popełniła osoba egzaminowana - niewłączenie kierunkowskazu
Ważną informacją jest to, że egzamin zakończył się wynikiem negatywnym. Czyli nadzór wykazał jeszcze inne domniemane błędy osoby zdającej. Czyli egzaminator był za mało surowy.
Jak w takich warunkach egzaminować? Pytamy jak?
Autorze tego artykułu może po tych informacjach spojrzysz inaczej na pracę egzaminatorów i gdzie indziej poszukasz przyczyny niektórych zachowań egzaminatorów.
Autorze tego paszkwilu egzaminator piszący do Rzecznika Praw Obywatelskich próbuje bronić procesu egzaminowania w WORD w Łodzi.
Próbujemy walczyć z tym wizerunkiem ale jak widzimy takie artykuły i wpisy pod nimi to obejmuje nasz poczucie bezradności. Będziemy jednak walczyć.
 

 

Egzaminatorzy oszuści

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD