22 kwietnia 2021

Kierownik Oddziału Egzaminowania mówi na szkoleniu, że grupa egzaminatorów wykonuje swoją pracę na wzór strajku włoskiego. Dziwnym trafem obecnie Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ "Solidarność"-80 w WORD prowadzi spór zbiorowy z pracodawcą i może prowadzić akcje protestacyjne. Chcieliśmy wyjaśnień (pismo poniżej) w tej sprawie to dowiedzieliśmy się, że zachowanie kierownika to figura retoryczna, przenośnia, środki ekspresji językowej . Wniosek jest taki. Gdy Przewodniczący domaga się przestrzegania prawa, równego traktowania pracowników ze strony Dyrektora WORD to okazuję się, że jest to pomawianie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. Z kolei gdy Kierownik Oddziału Egzaminowania wyraża teorie o prowadzeniu strajku włoskiego przez grupę egzaminatorów to jest to....... figura retoryczna. 

 

Figura retoryczna

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD