NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Figura retoryczna

Kierownik Oddziału Egzaminowania mówi na szkoleniu, że grupa egzaminatorów wykonuje swoją pracę na wzór strajku włoskiego. Dziwnym trafem obecnie Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ "Solidarność"-80 w WORD prowadzi spór zbiorowy z pracodawcą i może prowadzić akcje protestacyjne. Chcieliśmy wyjaśnień (pismo poniżej) w tej sprawie to dowiedzieliśmy się, że zachowanie kierownika to figura retoryczna, przenośnia, środki ekspresji językowej . Wniosek jest taki. Gdy Przewodniczący domaga się przestrzegania prawa, równego traktowania pracowników ze strony Dyrektora WORD to okazuję się, że jest to pomawianie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. Z kolei gdy Kierownik Oddziału Egzaminowania wyraża teorie o prowadzeniu strajku włoskiego przez grupę egzaminatorów to jest to....... figura retoryczna. 

 

22 kwietnia 2021