03 lutego 2022

Dyrektor WORD w Toruniu po raz kolejny nie przestrzega obowiązującego prawa. Tym razem art. 54 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Poniżej postanowienie sądu w którym możemy między innymi przeczytać:

"Z akt niniejszej sprawy wynika jednoznacznie, że skarżąca organizacja pismem z dnia 21 czerwca 2021 roku skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu skargę na bezczynność tego organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Nie ulega zatem wątpliwości, że organ obowiązany był do przekazania skargi do Sądu w terminie 15 dni, a nie zaistniały żadne znane nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające wykonanie tego obowiązku. Należy podkreślić, że skarga na bezczynność nie została przekazana do sądu administracyjnego we wskazanym wyżej terminie. Wpłynęło dopiero do Sądu w dniu 18 sierpnia 2021 roku."

Oczywiście napiszemy w tej sprawie skargę na Dyrektora WORD w Toruniu oraz wniosek o kontrolę do Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego licząc, że kiedyś skończy się bezkarność tego urzędnika państwowego. Marszałka i Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego również obowiązują przepisy prawa, które zobowiązują do podjęcia działań w określonych sytuacjach. Poinformujemy również Prokuratura Rejonową Toruń - Wschód o tym postanowieniu sądu.

 

 

 

Grzywna dla WORD Toruń

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD