10 sierpnia 2022

Co myśleć o poniższym piśmie?

Minister Infrastruktury prosi Dyrektorów WORD-ów o przekazanie egzaminatorom informacji o deklaracji Ministra Webera w kwestii wynagrodzeń egzaminatorów oraz o omówieniu wstępnym zakresu zmian w zawodzie egzaminatora.

Naszym zdaniem to chęć pokazania, że Ministerstwo Infrastruktury wykazuje wolę i chęć pozytywnych zmian dla zawodu egzaminatora. To próba podważenia postawy przedstawicieli Komitetu Egzaminatorów, którzy już nie chcą rozmawiać z Ministrem Weberem, ze względu na jego odpowiedź na interpelację poselską. Z odpowiedzi tej jednoznacznie wynika, że zmian w stawkach wynagrodzeń egzaminatorów nie będzie.

To pismo można chyba ocenić jako kolejny cios poniżej pasa. Pytanie tylko komu uwierzą egzaminatorzy. Mamy nadzieję, że takie pisma nie zmienią postawy całego środowiska, które na tę chwilę znakomicie zdaje egzamin z umiejętności działania w grupie. 

I masz tu Babciu placek

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD