12 listopada 2021

Nie dostaliśmy odpowiedzi na wniosek z 21 października 2021 roku w kwestii wysokości nagrody dla Dyrektora WORD w Ciechanowie za 2020 rok więc dopraszamy się o nią.

 

Ile nagrody za 2020 rok dostał Dyrektor WORD w Ciechanowie?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD