16 stycznia 2021
Pokusiliśmy się o pewne zestawienie.
Poniżej prezentujemy zestawienie ilości etatów kadry zarządzającej,kierowniczej  i administracji przypadających na jeden etat egzaminatora w poszczególnych ośrodkach egzaminowania.
Jak widać 16 ośrodków jest poniżej średniej , a 24 powyżej średniej krajowej.
Niestety ze względu na brak informacji  z WORD Białystok , ZORD Koszalin oraz WORD Przemyśl na dzień opublikowania artykułu nie możemy określić w jakiej tabeli i które miejsce zajęłyby wyżej wymienione WORD-y .
Na ta chwilę PORD Gdańsk wydaje się być ośrodkiem idealnym ale postanowiliśmy jeszcze się upewnić czy podane dane są właściwe.
 

Informacja o ilości etatów kadry zarządzającej,kierowniczej  i administracji  przypadającej na etat egzaminatora w formie tabeli

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD