NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Informacja publiczna

W ośrodkach egzaminowania gdzie nasza organizacja niefunkcjonuje uzyskujemy informację poprzez ustawę o dostępie do informacji publicznej. Poniżej pisma wysłane do Dyrektora WORD w Białymstoku i Marszałka Województwa Podlaskiego.

 

18 marca 2020