18 marca 2020

W ośrodkach egzaminowania gdzie nasza organizacja niefunkcjonuje uzyskujemy informację poprzez ustawę o dostępie do informacji publicznej. Poniżej pisma wysłane do Dyrektora WORD w Białymstoku i Marszałka Województwa Podlaskiego.

 

Informacja publiczna

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD