02 stycznia 2021

 

Informacja publiczna o ilości etatów kadry zarządzającej, kierowniczej ,administracji oraz egzaminatorów w WORD Suwałki

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD